top of page

Mūsu mērķi

Izglābt - reaģēt uz krīzes situācijā nonākušo bērnu un viņu ģimenes vajadzībām un iekļaut viņus biedrības "Centrs Elizabete" ģimenē sadarbībā ar pašvaldību institūcijām.


Sniegt palīdzību - atvieglot un remdēt bērnu un viņu ģimenes emocionālās un fiziskās ciešanas, kuras radušās traģēdijas, vardarbības vai nevērības rezultātā.


Rehabilitēt/atjaunot - sniegt emocionālo un fizisko dziedināšanu bērniem un viņu ģimenēm caur lūgšanām un mīlestību, kā arī izmantot plaša mēroga resursus, ieskaitot medicīnisko aprūpi, izglītību, terapiju un drošu apkārtējo vidi.


Atgriezt ģimenē - ieguldīt darbu un pūles, lai atgrieztu bērnus savā ģimenē, bet, ja saskaņā ar bāriņtiesas vai tiesas lēmumu tas nav iespējams, atbalstīt un sagatavot bērnus jaunai, mīlošai audžuvecāku, aizbildņu vai adoptētāju ģimenei.

bottom of page