top of page

Strādājam ar

  •  bērniem, kuri ir kļuvuši par bāreņiem vecāku nāves gadījumos vai kuri pamesti novārtā;

  • vardarbībā cietušiem bērniem;

  • jaunajām māmiņām, kurām ir sociālās problēmas;

  • krīzes situācijās nonākušiem bērniem un ģimenēm.

bottom of page